Fängslade och avrättade 1677-1679

 

Fängslade 1677

KRA, Militieräkningar GI:9

2 febr

6 snapphanar som satt fängslade i Wäe.

 

Den 10 dec 1676

Två snapphanar anlände

 

14 dec 1676

En snapphane anlände

 

14 febr 1677

18 fångar

 

16 febr

Fem danska fångar

 

18 febr

8 fångar

 

26 febr

12 fångar. Levererades bröd till 9 snapphanar, 2 danskar, en bössman och en dragon (obs! blir 13)

 

23 febr

18 fångar

 

28 feb

Fem danska fångar

 

2 mars

14 fångar

 

6 mars

14 danska fångar

 

7 mars

5 danska fånmgar

 

10 mars

12 fångar

 

14 mars

5 danska fångar

 

15 mars

11 fångar

 

19 mars

11 fångar

 

23 mars

13 fångar

 

4 april

18 fångar

 

 

30 mars

18 fångar som uthi stora huset Wae sitta

 

KRA, Militieräkningar GI:10

 

10 juni

En snaphan Gunnar Tommasson i Förmandhult [överstruken]

Hustrun hans Karin Jeppes

 

2 juli [Jerre]vads kloster

Eskill Persson snapphane i fängelse

Per Torstensson snapphane i fängelse

 

7 juli Jerrevads kloster (Herrevads kloster?)

Snapphanar i fängelse

Dessa ähro utropordha för snaphanar

Swen Swensson i ousbi

Möns Swensson i ousbi

Jens Olsson i ousbi

Per Swensson i ousbi

Rasmus Nilsson i ousbi

Per Swensson i ousbi

Oluff Olsson i Sonarp

Lars Jonsson i Sonarp

Nils Persson i Wigby

Per Torstensson i Hol...?

Per Olsson i Winfölle

hustrun Elena

Escil Persson i Wäsbo

 

11 juli Jerrevads kloster

Bönder +

Nils Jönsson i Färla

Escil Persson

Nils Persson

Per Torstensson

Swen Swensson

Per Swensson

 

10 augusti Åby

16 fångar +

Pål i Billeberga socken

Folke Torstensson i Verum socken

en hustru Johanna Ersdotter

 

23 augusti

70 danska och 7 snapphanar

 

30 aug Stockehuset Dagstorppa by

9 snapphanar i fängelse

 

KRA, Militieräkningar GI:10

 

31 aug

Kom dit 15 fångar

 

6 sept

12 snapphanar i fängelse

 

15 okt Vanneberga

en länsman och en snapphane

 

10 nov 1677

En ung dräng Elias Rasmusson i Sonarp berychtat haffwa folgt snaphanar oh satt forleden ottan uthi fängelse. Huffwusquarteret wäster Lundby den 10 November 1677

 

15 nov 1677 i Kiaby

5 snapphanar i fängelse

 

20 nov 1677 i Kiaby

5 snapphanar i fängelse

 

21 nov i Kiaby

En länsman i fängelse

 

24 dec 1677 i Kiaby

2 snapphanar

1 länsman

 

Militieräkningar GI:5 1678

1 augusti 1677 till 30 juni 1678 avrättades 38 fångar av mäster Daniel i Vanneberga.

 

Avrättade under 1678

 

8 juli

2 snapphanar steglat

 

10 juli

1 snapphane steglad

 

16 juli 1678

Två snapphanar steglade i Kristianstad

 

27 juli

En spion från Elmhult steglades och en snapphane från Heglinge steglad

En bonde från Vanneberga skars tungan av och levandes galgie

 

31 juli

En fiskare som förått Kristianstad steglades

 

3 augusti

Steglades bonden som dränkte sig för Christianstad

 

10 aug

Nedhögs Daniel Persson uthu galgien wed Cristianstad

 

12 aug

hängdes fändrichen Kråkan wed Christianstad

 

21 aug

Stäglades twa snaphanar wed Getinge broo

 

26 aug

Spitzades een snaphane wedh Getinge broo

 

31 aug

Steglades en snaphane

 

27 okt

Steglades två dödsskjutna snapphanar vid Vanneberga

 

29 okt

Steglades en snapphane

 

7 nov

Steglades en dödsskjuten snaphane vid Vanneberga

 

21 nov

Steglades 2 snapphanar

 

14 dec

Steglat 2 snapphanar

 

 

Fängslade under 1678

 

9 januari

7 fångar varav två sitter i huvudkvarteret och 5 i Vanneberga

 

16 jan Vanneberga

En länsman 2 snapphanar i fängelse

 

26 jan Vanneberga

1 länsman två snapphanar i fängelse

 

13 feb Vanneberga

1 länsman två snapphanar i fängelse

 

21 feb Vanneberga

1 länsman två snapphanar i fängelse

 

2 mars Vanneberga

två snapphanar i fängelse

 

2 april Vanneberga

3 snapphanar i fängelse

 

20 april Vanneberga

1 snapphane i fängelse

 

3 maj Vanneberga

1 snapphane i fängelse

 

11 maj Vanneberga

1 snapphane i fängelse

 

31 maj (bild 114)

Bönder som förmenas vara snaphanar 4

Ett qvinfolk från Eknaberga

Bönder från Eknaberga 17

 

26 juni stockhuset Ljungby

7 snapphanar i fängelse

 

26 juni

1 förtänkt snapphane i Köpinge

 

6 juli Christianstad

3 snapphanar i fängelse

 

13 juli

4 förtänkta till snapphanar och en ryttare af adelsfanan

 

22 juli

3 snapphanar i fängelse

 

31 juli Lillö Scantz

3 förtänkta till snapphanar och en ryttare af adelsfanan

 

 

7 aug Lillö Scantz

1 förtänkta till snapphane

 

19 aug

Trädgårdsmästaren och hans son i Knutstorp

Möllaren der sammestädes

 

28 aug

4 förtänkta skånska fångar

1 snapphane

 

10 sept

En bondhe förtänkt för spion

 

31 okt Vanneberga

3 snapphanar

 

12 nov Vanneberga

4 snapphanar och 3 små pojkar

 

Fängslade 1679

 

5 st snapphanar 11 jan

 

13 st finns fängslade 16 jan

 

4 st 25 jan

 

31 jan

Per Tusson snapphane ett barn

Anders Gonarsson ett barn

Nilla Svensdatter att Ståby

Sissa Persdatter ett gebena snapphanehora

 

6 feb

Per Tusson snapphane att Lomma

Nella Jensdatter att Stuby

Sessa Persdatter att gebing

 

21 st 12 feb

 

16 feb

Hans Severin

Johan Shristian

Nels Durkansohn

Nels Matsson

Joen Hagensohn

Frants Frantsson

Per Larsohn

Sven Andersson

Frantz Ludwig

Jens Esilson

Knud Jensson

Jonas Tusson

Per Trulsson

Hans Fagersson

Hokan Olsson

Michal Masson

Hans Nelsson

Swen Nelsson

Petter Tusson

Nila

Sissa

 

7 st snapphanar 22 feb

Petter Tusson

Hans Ohlsson

Hackan Ohlsson

Per Gertson

Michal Masson

Nilla Swensdatter

Sissa Jensdotter

 

28 feb

Per Thusson

Per Gertsson

Ferge Hansson

Sissa Jensson

Nilla Svensdotter

 

9 mars

Mass Oloffsson

Niles Oloffsson

Per Trolsson

Mass Mihelsson

Ferge Hansson

Per Klemetsson

Sissa Jensdatter

Nilla Svensdatter

 

20 mars

Niis Oloffsson

Lars Jensson (Frantsson?)

Per Trolsson

Ferge Hansson

Hacka Hackansson

Sissa Svensdatter

Nilla Jenisdatir

 

28 mars

Ferge Hansson

Hacka Hackasson

Nilis Olofsson

Per Trolsson

Lars Frantsson

Nilla Swensdatte

Sissa Jensdatte

 

3 april

Per Trolsson

Lars Fransson

Hacka Hackasson

Ferge Hansson

Nilis Andersson

Nila Svensdahter

Sissa Jensdahter

Miga Jensdahter

Pernila Nilisdahter

 

9 april

Per Tusson

Per Gertsson

 

1 maj

Per Trullsson

Lars Jensson

Hacka Hackasson

Ferge Hansson

Per Tuesson

Per Persson

Ferge Persson

Simon Persson

Nilla Sunedotther

 

5 maj

Sone Persson

Swän Persson Jämshög?

 

6 maj

David Jonsson

Olle Jonsson

Jens Persson

 

8 maj

Jens Swensson Jämshög?

Olle Gisselsson Jämshög?

 

16 maj

Lars Jensson

Per Tusson

Per P…sson?

Ferge Persson

Simon Persson

Sone Persson

Swän Persson

Davidt Jonsson

Jens Persson

Olle Jensson

Margareta gonadother

Nilla Sonedother

 

24 maj

Swen Nilsson

Nils Matsson

Söffrin Andersson

Frants Ludwigs

Hans Faersson

Per Monsson

Iffwar Larsson

Michal Fridrich Horn

 

1 juni

ein teuiphe reutter Ferge Persson

ein baun Lars Jensson

ein baun Nelis Ollsson

 

11 juni

reutter Ferge Persson

Musqetierr Rasmus Persson

baun Lars Jensson

baun Nelis Ollsson

 

16 juni

Johan Ivfarsson

Anders Bollman

Lars Andersson

 

22 juni

Lars Jensson

Nelis Ollsson

Johan Ivfarsson

Andreras Bollman

Olle Swensson

 

1 juli

Lars Jensson

Nelis Ollsson

Johan Ivfarsson ryttare af Ramsvärd

Andres Bollman dragon ... Ehrigs...

Olle Swensson

 

17 juli

rytter Johan Swensson

kneght Lassen bouholt

knegght Augustinus Enewallsson

kneght Hans Johansson

... Per Larsson

... Jens Andersson

... Geral? Monsson tohter

 

24 juli

... Johan Persson

snapphan Bend Masson

... Truge Ingelsson

 

24 juli

ryttar Hans Ivfarsson Von Ramsvärds

... Per Larsson

kneght Lasse Bonholtt

kneght Augustinus Enewaldsson

kneght Hans Johansson

 

28 juli

8 namn +

Snapphan Nelis Persson

 

6 aug

6 namn

 

11 aug Helsingborg

8 namn

 

22 st 13 aug Helsingborg

 

16 aug

4 namn

 

21 aug

8 namn

 

1 september

26 namn

 

6 september Helsingborg

16 namn

 

11 sep

11 namn

 

11 september

6 namn

 

15 sep

8 namn

 

15 sep

9 namn

 

4 okt

Snapphane Jens Nilsson

 

21 okt

7 namn +

snaphane Åke Påwelsson?

snaphane Thule Lasson

 

26 okt

2 ryttare, 1 dragon, 1 hestetiufen, 2 bönder

 

Avrättade snapphanar 1679

1 st 18 januari

3 st 22 januari

1 st 26 januari

13 februari (åtskilliga snapphanar)

12 st 19 februari bet 26 feb

 

Den 19 feb i Åhus nein snaphanar

Den 22 i Vanneberga

 

1 st 15 mars

4 st 12 maj (2 spetsade och 2 steglade)

1 st 17 maj

1 st 19 maj

2 st 17 juli

1 st 2 augusti

2 st 13 oktober

1 st 3 november snapphanelöjtnant